domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Center starejših Trnovo v Ljubljani

Natečaj   Javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt CENTER STAREJŠIH TRNOVO V LJUBLJANI
Natečajna skupina   Robert Potokar
Sabina Colnar
Ajdin Bajrović
Mateja Šetina
Carlos Graca
Projekti in gradnja   natečaj - l. 2006, 1. znižana nagrada
Statika:   Vilko Šuligoj, u.d.i.g.
Strojne instalacije   Andrej Robič, u.d.i.s
Elektro instalacije   Tomaž Jevšnikar, u.d.i.e.
Kvadratura   neto tlorisna površina - 13383.00 m2
bruto tlorisna površina - 14870.00 m2
površina zemljišča - 11034.00 m2
Razpisovalec   Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana in DEOS d.d. v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije
Investicijska vrednost   13.383.530,00 €

Zasnova Centra za starejše Trnovo izhaja iz lokacije same, geometrije parcele, orientacije na smeri neba ter pogledov na zvonika Trnovske cerkve in grad na severni strani s Kamniškimi Alpami ter pogledov na Plečnikov spomenik proti jugu s Krimom v ozadju. Dodatno pa Center starejših Trnovo opredeljuje njegov namen, saj je prvenstveno Center namenjen bivanju starejšim občanom. Program Centra je sicer vsebinsko razdeljen po vsebini na tri sklope: dom starejših s skupnim programom, varovana stanovanja in spremljajoči program.

Posamezni sklopi so med seboj povezani, a hkrati tudi ločeni. Predvsem je ločen sklop Doma, ki je postavljen na skrajni jugozahodni del parcele, v vmesnem delu med Domom in varovanimi stanovanji, pa je v pritličnem in nadstropnem delu vstavljen trakt s skupnim programom, ki predstavlja povezovalni element. Spremljajoči program je v celoti organiziran v objektu ob Riharjevi ulici in predstavlja prostore bifeja, lekarne, frizerja, pedikerja in prostore četrtne skupnosti. Nivojsko je načeloma Center razdeljen na odprti javni del z javnim programom v pritličju, servisni del z dodatnim programom v kletni etaži ter spalno bivalni del v treh nadstropjih in mansardi, kar velja tako za sobe Doma kot tudi za varovana stanovanja.Sobe v Domu so v čim večji meri orientirane proti sončni svetlobi, proti vzhodu in zahodu, zato je izbran sistem dveh lamel z enostransko orientiranima hodnikoma, ki sta v sredini povezana s programom namenjenim posameznim oddelkom.

Objekt Doma je zasnovan kot sodobna svetla hiša z navezavo na tradicionalno arhitekturo. Osnovni motiv objekta je čisti volumen z ravno zaključenim vencem in polnimi stranskimi fasadami z vrezanimi okenskimi odprtinami – nišami ter vstavljeno odprto vzhodno in zahodno fasado, ki je dodatno razgibana z vstavljenimi barvanimi kubusi. Objekt varovanih stanovanj je nasprotno proti vzhodu, to je proti prometni Riharjevi cesti bolj zaprt. V fasadni ovoj so izrezane vertikalne okenske odprtine in loggie. Na severni in južni fasadi pa se odpre v obliki okvirja za usmerjanje pogledov. Geometrija Centra sledi zahtevam urbanističnih pogojev: ob Riharjevi cesti se vzpostavi stanovanjski objekt, ki v celoti sledi urbanistično določeni ulični gradbeni liniji, ko pa se linija na jugu spremeni v gradbeno mejo, se zazidava umakne stran od Riharjeve in ustvari zelen prostorski zamik. S tem se prostor obstoječega parka še dodatno razširi. Ob rob te razširitve pa je postavljen objekt Doma, ki se z notranjim skupnim prstorom v obliki črke V odpira v park. S tem imajo stanovalci omogočen najlepši pogled proti jugu na obstoječa drevesa. Njihove sobe pa so orientirane na vzhodno ali zahodno stran. Vmesni povezovalni element je gabaritno nižji in povezuje oba višja objekta. Ker je nižji in zastekljen, omogoča navidezni prehod parkovnega zelenja preko zelene strehe do obstoječih ohranjenih brez pred vhodom. Notranji ambient v Domu je zasnovan kar se da uporabniku prijazno, osvetljene horizontalne komunikacije so večkrat razširjene in prekinjene s skupnimi prostori, ob katerih je predvideno zelenje in sedežne garniture. Hodnik naj tako ne bi bil zgolj horizontalna komunikacija, marveč tudi prostor za druženje in srečevanje. Skupni bivalni prostor na južni strani hodnikov se izteče v teraso, s katere je možno opazovati obstoječi park. Fasade Centra starejših Trnovo so zasnovane kar se da racionalno in se spreminjajo glede na program. Stanovanjski del proti Riharjevi je zaprt, odprtine so manjše, balkonske niše so izrezane v polni ometani fasadi. Polna fasada lebdi na steklenem pritličju, ki kot transparenten ovoj poveže vse sklope Centra v enoten objekt. Tako je tudi pritličje skupnih prostorov Doma zastekljeno, kot tudi sobe v pritličju Doma. Dom z bivalnimi in negovalnimi oddelki je na fasadi definiran z balkonskimi ložami, ki so iz fasade izmaknjene in vstavljene med horizontalne betonske plošče in zamejene s polnimi ometanimi stranskimi fasadami. Tudi program četrtne skupnosti je razviden s fasade, saj je umeščen nad prehod stanovanjskega dela, fasada pa je predvidena iz vertikalne zasteklitve vstavljene med Alu lamele.