domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Center starejših Hodoš

Natečaj   Javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt CENTER STAREJŠIH HODOŠ, HODOŠ 
Natečajna skupina   Robert Potokar u.d.i.a.
Sabina Colnar u.d.i.a.
Ajdin Bajrović abs. arh.
Mateja Šetina abs. arh.
Projekti   natečaj - l. 2007, 1. znižana nagrada
Statika:   Vilko Šuligoj, u.d.i.g.
St. instalacije   Simon Furlan, u.d.i.s
El. instalacije   Tomi Križaj, u.d.i.e.
Kvadratura   neto tlorisna površina - 2141.80 m2
Razpisovalec   Zbornica za arhitekturo in prostor in MInistrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Investicijska vrednost   2.465.160,00€

Zasnova Centra za starejše Hodoš izhaja iz lokacije same, geometrije parcele, orientacije na smeri neba ter pogledov na zvonik cerkve in pogledov na žitna polja na južni in zahodni strani. Dodatno pa Center starejših Hodoš opredeljuje njegov namen, saj je prvenstveno Center namenjen bivanju starejšim občanom hkrati pa postane poleg šole in občine tudi generator lokalnega dogajanja. Program Centra je sicer vsebinsko razdeljen po vsebini na dva sklopa:
- Center starejših z bivalnimi sobami
- Skupni program Centra z vhodom in dejavnostmi, ki so lahko namenjene tudi zunanjim uporabnikom (dnevni center, fizioterapija in prostor za zdravnika ter frizer in bife).

 Sklopa sta med seboj povezana, a hkrati tudi deloma ločena. Skupni program Centra je postavljen vzporedno s cesto in ob glavnem vhodu, tako da je lahko dostopen za notranje, kot tudi za zunanje uporabnike.

Nivojsko je Center razdeljen na odprti javni del z javnim programom v pritličju, ki se nadaljuje v nadstropju ob cesti, servisni del z dodatnim programom v kletni etaži ter spalno bivalni del v treh nadstropjih, ki so orientirana proti jugu in zahodu.

Sobe so v Centru v čim večji meri orientirane proti sončni svetlobi, proti jugu in zahodu, zato je izbran sistem vzdolžne lamele z enostransko orientiranim hodnikom. Le lamela bivalnega oddelka v nadstropju se zalomi v obliki črke L, s tem da je pet sob orinetiranih na zahod, oziroma skupni interni atrij – zazelenjeno dvorišče.

Objekt Doma je zasnovan kot sodobna svetla hiša z navezavo na tradicionalno arhitekturo. Osnovni motiv objekta je čisti volumen nadstropnega dela v obliki črke L, ki je v rdeči barvi in dejansko povzema okoliške strehe. Hkrati pa išče navezavo z lokalnim kontekstom, kjer so na dolgo parcelo postavljeni gospodarski objekti z vzdolžno stranico, stanovanjski objekt pa je vzporeden s cesto. Skupaj tvorijo notranji atrij, oziroma dvorišče.Nadstropni del v obliki črke L je prekrit z ravno streho, ki se nad sobami spremeni v rastočo enokapno streho. S tem se sobe dodatno odpirajo proti sončni svetlobi, streha ni več monotona horizontala, ampak postane razgibana in podobna valoviti prekmurski pokrajini. Enak motiv odpiranja objekta – strehe proti naselju, pa je izveden na vzhodni strani ob cesti. Objekt se tako odpre in postane vabljiv za obiskovalce. Odprtost objekta je naglašena tudi s pogledi na cerkveni zvonik nad cesto. Enostranski hodnik ima na zahodni in vzhodni fasadi odprtine v obliki okvirja za usmerjanje pogledov v pokrajino, hodnik tako ni več samo komunikacija, marveč poljavni prostor z navezavno na naravo.

Geometrija Centra sledi zahtevam urbanističnih pogojev: štiri metrski odmiki od sosednjih parcel, oziroma dvometrski odmik od povezovalne ceste na južni strani in šestmetrski odmik od glavne ceste na vzhodni strani. Vsled teh odmikov in organizacije objekta v obliki črke L, ustvarimo notranje interno dvorišče na spodnjem nivoju, ki se preko obstoječega terena in preurejenega travnika zlije s krajino. S tem imajo stanovalci omogočen najlepši pogled proti jugu in zahodu. Kljub možni pozidavi 2. nadstropja, je bila izbrana rešitev nižjega vertikalnega gabarita, ki bo dejansko bistveno bolje vklopljen med obstoječe objekte v naselju. Le ti so namreč večinoma pritlični ali enonadstopni. Iz vzhodne strani je objekt gabarita P+1, iz zahodne strani pa se zaradi nagnjenosti terena kletni del spremeni dejansko v pritličnega.

Notranji ambient v Domu je zasnovan kar se da uporabniku prijazno, osvetljene horizontalne komunikacije so večkrat razširjene in prekinjene s skupnimi prostori, ob katerih je predvideno zelenje in sedežne garniture. Hodnik naj tako ne bi bil zgolj horizontalna komunikacija, marveč tudi prostor za druženje in srečevanje. Skupni bivalni prostor na zahodni strani hodnikov se v vseh treh etažah izteče v teraso, s katere je možno opazovati krajino.