domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Vila Mon Repos,

Center za inovativno učenje managementa Poslovna šola Bled 

Objekt   Vila Mon Repos, Poslovna šola Bled 
Avtorji      

Vojteh Ravnikar
Tanja Košuta
Robert Potokar

Projekti   l. 2004-2007
Gradnja   februar - oktober 2008, otvoritev 17.10.2008 
Krajinska arhitektura       Tanja Simonič
Statika   Elea ic d.o.o.
Strojne instalacije   Eso projekt d.o.o.
Elektro instalacije   Proelit d.o.o.
Akustika          Saša Galonja u.d.i.a.
Izvajalec del   Energoplan d.d.
Izvajalec opreme   Lesnina Ljubljana
Kvadratura   900 m2
Investitor   IEDC – Poslovna šola Bled 
Investicijska vrednost   2.000.000 €
Fotografije   Andraž Kavčič, Peter Krapež

Kompleks Poslovne šole Bled se širi s tretjim objektom, ki je zgrajen na mestu porušenega manjšega objekta, vile iz 20. ih let 20. stoletja.

Nova vila Mon Repos povzema orientacijo in kockasto obliko odstranjenega objekta z dodanimi izmaknjenimi posameznimi elementi kot so stopnišče in vhodni vetrolov na severni strani in stekleni del družabnega prostora v pritilčju na jugovzhodni strani proti terasi oz. zeleni strehi kleti. Poln fasadni lesen plašč z odprtinami za okna, ki objema pritličje in 1. nadstropje objekta, se v 2. nadstropju spremeni v steklenega in tako tvori cezuro med 'kocko' hiše in lebdečo streho. Naklon strehe je plitek in se spušča stran od jezera. Klet predstavlja podstavek hiše in na jugozahodni strani pogleda iz terena kot streha velikih predavalnic v kleti, ki bo večinoma ozelenjena in urejena kot terasa pred družabnim prostorom v pritličju.

Vila je na nivoju kleti s pokritim prehodom fizično povezana z vilo Mežaklo, v pritličju pa je povezava urejena z zunanjim prehodom med terasama in enotno zunanjo ureditvijo pred glavnima vhodoma. S tem je celoten kompleks treh vil povezan v zaključeno celoto.

Nova vila povzema lesene elemente odstranjene vile na sodoben način: enokapna streha je povečana in lebdi nad transparentno mansardo. Fasada pa je obložena z lesenimi vertikalnimi lamelami iz cedrovega lesa; ritem različno širokih lamel se menjava in ustvarja zanimivo igro valovanja sicer statične lesene fasade.