domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Stanovanjska stolpnica C, Majske poljane

Objekt   Stanovanjska stolpnica C v naselju Majske poljane, Nova Gorica
Projektna skupina      

Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Marjan Starič u.d.i.a.
Petra Slukan u.d.i.a.

Projekti   l. 2007-2009
Gradnja   2008- 2010
Statika   Primorje d.d.
Strojne instalacije   Pinss d.o.o.
Elektro instalacije   Elita i.b. d.o.o.
Izvajalec del   Primorje d.d.
Kvadratura   netto 8.200 m2
Investitor   Majske poljane d.o.o.
Investicijska vrednost   8.000.000 €

Splošno
2a. faza gradnje po odloku o lokacijskem načrtu ob železniški postaji v Novi Gorici obsega gradnjo treh enajst etažnih stolpnic, pod katerimi je na celotnem zemljišču te faze predvidena gradnja podzemne garaže . Gradnja 2.a faze je razdeljena na 4 etape:
1. etapa: podzemna garaža in komunalni priključki;
2. etapa: stolpnica C ;
3. etapa: stolpnica B;
4. etapa: stolpnica A;

Opis lokacije
Lokacija stanovanjske stolpnice C se nahaja v bodočem kompleksu stanovanjskega naselja Majske poljane ob železniški postaji v Novi Gorici. To fazo izgradnje kompleksa predstavljajo tri stolpnice ob Prvomajski.

Opis arhitekturne zasnove
Arhitekturna zasnova stolpnice C izhaja iz natečajne zasnove, ki je bila opredeljena v prvonagrajenem natečajnem elaboratu iz leta 2002 in v sprejetem OLN. Osnovna ideja je nalaganje dveh etaž z zamikanjem tlorisa – osnovni kvadrat se tlorisno zamika okrog vertikalnega jedra in s tem ustvarja previse, na katerih so terase. Vertikala stanovanjskega stolpa je razrezana, vertikala se spremeni v horizontalno plastenje, ki daje stolpu potrebno dinamiko.

Skupen vertikalni gabarit je P + 10, pritličje z galerijo, 10 nadstropje dupleks. V pritličju in galeriji nad njim je zamišljen javni program, kjer naj bi bile možne vse vrste storitvene dejavnosti, trgovine z živili in neživili ali pisarniške dejavnosti. Nadstropja od prvega do desetega so namenjena stanovanjem . Zadnje deseto je namenjeno dvonadstropnim stanovanjem,dupleksom.

Objekt ima dve kleti, kjer so nameščeni tehnični prostori, shrambe stanovanj in parkiranje osebnih vozil.