domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Nova športna dvorana za srednjo šolo Srečka Kosovela

Objekt:
Nova športna dvorana za srednjo šolo Srečka Kosovela, Stjenkova 3, Sežana
Avtorji arhitekture:              
Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Matevž Čelik u.d.i.a.
Natečajna skupina:
Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Matevž Čelik u.d.i.a.
Damjana Zaviršek – Hudnik u.d.i.a.
Projektna skupina:
Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Matevž Čelik u.d.i.a.
Projekti in gradnja:
natečaj: l. 2000, 1. nagrada
Projekti:
l. 2001-2002
Gradnja:
l. 2003 (otvoritev 26/11/2003)
Statika:
Dušan Arko u.d.i.g.
Strojne instalacije:
Marjan Orel u.d.i.s.
Elektro instalacije:
Ivo Blaževič u.d.i.e.
Projekt notranje opreme:  
Matevž Čelik u.d.i.a., Robert Potokar u.d.i.a.
Izvajalec del:
Kraški zidar d.d., Sežana
Izvajalec opreme:
Boza d.o.o., Nova Gorica
Kvadratura:
brutto notranje površine: 1775 m2
površina parcele:
4210 m2
Investitor:
Ministrstvo za šolstvo in šport
Investicijska vrednost:
1.210.000 €
Fotografije:   Blaž Budja

Nova športna dvorana v Sežani se nadaljuje v nizu obstoječih dvoran, s tem da je fizično z volumnom dvorane in strehe ločena od obstoječih dvoran, v pritličju pa se servisni del dvorane naslanja na zahodno steno balinarske hale. Ta servisni del je v celoti organiziran horizontalno ob longitudinalni osi, ob njem se na zahodni strani oblikujejo tribune in stopnice, ki jih zameji steklena opna in prekrije streha dvorane. Tako je glavni vizualni element dvorane streha, ki se v obliki črke L nadaljuje v zahodno steno dvorane. Dvorana je oblikovana v drugačnem arhitekturnem jeziku kot obstoječe dvorane, saj poizkuša biti čim bolj transparentna in lahka, da ne bi dodatno zapirala prostor med šolami in igrišči ob železnici. Objekt dvorane ni zaprt, omejen v ozke gabarite, ampak hoče svojo odprtost pokazati s tem, da se razširi v zunanji prostor in da sooblikuje vmesne, zunanje prostore, ki so namenjeni dijakom in obiskovalcem.