domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Poslovno stanovanjski objekt Mandrač

Objekt   Poslovno stanovanjski objekt Mandrač, Vojkovo nabrežje, Ferraska ulica 5B, Koper
Avtorji arhitekture   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Maruša Zorec u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Projektna skupina   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Maruša Zorec u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Drago Štefanec u.d.i.a.
Projekti    l. 1995
Gradnja   l. 1996
Izvajalec del   GIP Stavbenik d.d., Koper
Kvadratura   brutto notranje površine: 4500 m2
Investitor   SKB investicijsko podjetje, Ljubljana
Investicijska vrednost   2.500.000 €
Fotografije   Bogdan Zupan

Lokacija zgradbe »Mandrač« je na zahtevni točki, kjer se ena izmed vadnic sreča s historičnim jedrom mesta Koper. Konfiguracija stavbnih volumnov, ki sledita geometriji obodnih cest, izpostavlja identiteto vogala s praznim prostorom. Razlika v višinskih gabaritih posameznih volumnov ponazarja prehod od kompaktnejšega historičnega mestnega jedra k robni pozidavi iz 70-ih let. Po vertikali sestavljajo objekt: trgovski parter, dvoetažni, poslovni del ter eno oziroma dvoetažni del namenjen stanovanjem.