domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Poslovno skladiščni objekt – Papirografika

Objekt:   Poslovno skladiščni objekt A – Papirografika (Europapier)
Leskoškova cesta 4, Ljubljana
Avtorja arhitekture:   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Projektna skupina:   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Damjana Zaviršek – Hudnik u.d.i.a.
Boris Gustinčič u.d.i.a.
Petra Tomc u.d.i.a.
Ines Škrabar u.d.i.a.
Projekti in gradnja:   projekti l. 1998, gradnja l.1999 
Statika:   Dušan Arko u.d.i.g.
Strojne instalacije:   Marjan Orel u.d.i.s.
Elektro instalacije:   Ivo Blaževič u.d.i.e.
Izvajalec del:   Vegrad d.d., Velenje
Kvadratura:   brutto notranje površine - 11000 m2
brutto zunanje površine - 11000 m2
Investitor:   Imos d.d., Ljubljana
Investicijska vrednost:        5.000.000 €
Fotografije:   Blaž Budja

Objekt A – Papirografike se nahaja v ureditvenem področju MP 1 letališče, funkcionalna enota F4 v Ljubljani med Leskovškovo, Bratislavsko, Letališko in severno ljubljansko obvoznico. V območju je predvidena izgradnja dveh objektov: objekt A – Papirografika in objekt B – Imos.

Oba objekta sta namenjena poslovno skladiščno trgovski dejavnosti in imata na južni strani skupno povezovalno rampo v klet, po kateri se vrši dostava.

Predmet obdelava je objekt Papirografike, v katerem je klet in pritličje večjega dela namenjena skladišču in obdelavi papirja. V pritličju so predvideni tudi spremljajoči prostori: garderobe in sanitarije za zaposlene, pisarne, skladiščnikov ter prodajno skladišče.
V medetaži in 1. nadstropju so predvidene pisarniške površine: pisarne, čajne kuhinje, sanitarije.