domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Poslovni objekt F2 Masarykova

Objekt   Poslovni objekt F2 Masarykova, Ljubljana
Avtorja arhitekture   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.   
Natečajna skupina  

Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a
Matevž Čelik u.d.i.a.
Tanja Košuta u.d.i.a.
Marko Tul u.d.i.a.

Projektna skupina   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Blaž Budja u.d.i.a.
Martina Tepina u.d.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.
Marko Tul u.d.i.a.
Projekti in gradnja   natečaj: l. 1999
projekti   l. 2005/06
gradnja   l. 2006/07
Statika   Anjo Žigon, u.d.i.g.
Marko Pavlinjek u.d.i.g. 
Strojne instalacije   Andrej Robič u.d.i.s.
Miran Poljšak u.d.i.s.
Elektro instalacije   Tomaž Jevšnikar, u.d.i.e.
Kvadratura   neto tlorisna površina: 13328.90 m2
bruto tlorisna površina      14857.80 m2
površina zemljišča   2139.00 m2
Izvajalec del    Energoplan d.d., Ljubljana 
Investitor   Parkplan d.o.o.
Investicijska vrednost   10.250.000€
Fotografije   Blaž Budja

Pravokotno postavljeni volumni novih objektov ob Masarykovi nadaljujejo raster pravokotne mreže in linijo deloma že zgrajenih lamel ob Kotnikovi. Pravokotni volumni so diagonalno zarezani z linijo Masarykove ulice, ob kateri se vzporedno nadaljuje novopredviden objekt F2, ki se zaključi na križišču z Metelkovo. Z Masarykove je omogočen prehod v notranjost stavbnega otoka preko pokritih pasaž med lamelami in cezuro med objektom F1 in F2. Prehod se nadaljuje v vmesno ulico med Kotnikovo in Metelkovo. Dostop v poslovne prostore, oziroma glavni vhod v objekt F2 je možen z Masarykove ceste ob zunanjosti objekta.

Objekt je zasnovan na principu nosilne lupine, tlorisno zalomljene, ki v lameli F2 ustvarja svetlobni atrij. Polna lupina pa je različno izrezana glede na različno pomenskost fasad (vsebino, orientacijo, osončenost) in je kot taka predvidena v lameli F2 od 2. nadstropja do 5. nadstropja, na strehi je mansarda prekrita z horizontalno streho, ki je dodatno umaknjena od Masarykove ceste, od venca objekta. Spodnji del objekta je za višino pritličja in 1. nadstropja v celoti zastekljen, kot neke vrste podstavek nanj naslonjenim volumnom v nadstropjih. Višinsko in pomensko se ujame z bazo – visokim pritličjem v kamen obležene Plečnikove Zavarovalnice ter že zgrajenega objekta F1. V sicer enotnem objektu, tlorisno zalomljenem, je predvideno glavno vertikalno jedro s stopniščem in trojnim dvigalom. Na južni in vzhodni fasadi so skriti sistemi zunanjih screen rolojev.