domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Poslovni objekt F1 Masarykova

Objekt   Poslovni objekt F1 Masarykova, Kotnikova 40, Ljubljana
Avtorja arhitekture   Vojteh Ravnikar u.i.d.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Natečajna skupina   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Matevž Čelik u.d.i.a.
Tanja Košuta u.d.i.a.
Marko Tul u.d.i.a.
Projektna skupina   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Matevž Čelik u.d.i.a.
Tanja Košuta u.d.i.a.
Maja Slapernik u.d.i.a.
Sabina Colnar u.d.i.a.
Projekti in gradnja   natečaj: l. 1999
projekti   l. 2000/01
gradnja   l. 2001/02
Statika   Anjo Žigon, u.d.i.g.
Marko Pavlinjek u.d.i.g. 
Strojne instalacije   MiranPoljšak, u.d.i.s.
Andrej Robič u.d.i.s. 
Elektro instalacije   Tomaž Jevšnikar, u.d.i.e.
Projekt notranje opreme   Robert Potokar u.d.i.a.
Maja Slapernik u.d.i.a.
Sabina Colnar u.d.i.a.
Kvadratura   neto tlorisna površina: 20750.00 m2
bruto tlorisna površina         23000.00 m2
površina zemljišča   2754.00 m2
Izvajalec del   Energoplan d.d., Ljubljana 
Investitor   Investplan d.o.o.
Investicijska vrednost   12.500.000 €
Fotografije   Blaž Budja

Poslovna zgradba ob Masarykovi se s svojimi kraki navezuje na obstoječo stavbno strukturo v njenem zaledju. Členitev stavbnega volumna v tri posamezne krake ustvarja ritem prostorskih sekvenc v doživetju Masarykove ulice. Spričo povsem na novo zasnovanega mestnega predela se zdi opravičljiva in razumljiva atektoničnost stavbnega volumna, dosežena s »steklenim« parterjem, na katerem sloni v rdečo pločevino oblečeni volumen.