domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Poslovna šola Bled - IEDC

Objekt   Poslovna šola Bled - IEDC, Prešernova cesta 33, Bled
Avtorja arhitekture   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Projektna skupina    Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Tanja Košuta u.d.i.a.
Matevž Čelik u.d.i.a.
Projekti   l. 1998-1999
Gradnja   l. 1999-2000
Statika   Kars, Sežana
Strojne instalacije   Marjan Orel u.d.i.s.
Elektro instalacije   Ivo Blaževič u.d.i.e.
Projekt notranje opreme   Tanja Košuta u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Matevž Čelik u.d.i.a.
Izvajalec del   GPG Gorsuplje
Izvajalec opreme   Lesnina Ljubljana
Kvadratura   brutto notranje površine: 2360 m2
Površina zemljišča   5745 m2
Investitor   IEDC – Bled School of Management, Bled
Investicijska vrednost   3.750.000 €
Fotografije   Blaž Budja

Šola IEDC se je z Brda pri Kranju preselila na Bled. Nove prostore si je šola poiskala v bivši vili hotela Mežakla ter v sosednji sicer povsem anonimni stanovanjski hiši iz medvojnega obdobja. Tipologijo pozidave predela med cesto in jezersko obalo določa niz posamičnih paviljonsko v zelenje umeščenih hiš – vil iz medvojnega obdobja. Sicer enovit program šole je spričo omenjene karakteristične pozidave deljen na obe omenjeni hiši. Celovito obravnavo kompleksa razberemo tako le z decentno parterno ureditvijo. Avtor vile Mežakla je bil celovški arhitekt Baumgartner (tudi avtor hotela Toplice), ki je vilo Mežakla zasnoval v nekakšnem ne povsem deklariranem modernizmu. Sledeč njegovi iniciativi smo obstoječo zgradbo analitično razstavili na osnovne geometrijske forme ter jih ponovno sestavili konceptualno sodobnejšo in novi vsebini ustreznejšo arhitekturno kompozicijo.