domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Poslovni kompleks Bežigrajski dvor

Objekt          Poslovni kompleks A3, A4 in A5, BO 2/3 Bežigrajski dvor Ljubljana
Avtorja arhitekture   Vojteh Ravnikar u.d.i.a. in Robert Potokar u.d.i.a.
Natečajna skupina   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Aljoša Dekleva u.d.i.a.
Danijel Čelig u.d.i.a.
Miha Kajzelj u.d.i.a.
Projektna skupina   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Rok Jereb u.d.i.a.
Martina Tepina u.d.i.a.
Tanja Košuta u.d.i.a.
Sabina Colnar u.d.i.a.
Blaž Budja u.d.i.a.
Marko Tul u.d.i.a.
Petra Slukan u.d.i.a.
Projekti   natečaj l. 1996
projekti l. 2003-2006
Statika   Vilko Šuligoj u.d.i.g.
Strojne instalacije   Medard Hafner u.d.i.s.
Elektro instalacije   Tomaž Vrčon u.d.i.e.

Projekt notranje opreme

  Robert Potokar u.d.i.a.
Sabina Colnar u.d.i.a.
Kvadratura  

neto tlorisna površina - 89086.00 m2
bruto tlorisna površina - 95559.00 m2
površina zemljišča - 14068.00 m2

Investitor   RS, Vlada RS, Servis skupnih služb vlade
Investicijska vrednost   84.759.025€

Poslovni objekt A3, A4 in A5 Bežigrajski dvor je zasnovan po natečajni rešitvi, s tem da so vsi trije deli objekta združeni v celovit objekt. Fasada objekta je v grobem členjena na dva sklopa: pritlični zastekljeni del in nadstropni polni del obložen s montažnimi pločevinastimi alucobond ploščami. Predvideni so izmenjajoči se horizontalni pasovi oken in polne plošče fasade.
Geometrija objekta izhaja iz urbanistične zasnove, kjer je nižji del objekta A5 odrezan z diagonalno linijo in višji del objekta A4 z drugo diagonalno linijo. Med objektoma A3 in A4 je v pritličju pasaža, pokrit prehod, ki poveže obcestni prostor vzdolž Dunajske ceste z zunanjo parkovno ureditvijo na vzhodni strani objekta.

V sicer enotnem objektu A3 in A4 so predvidena štiri vertikalna jedra s stopniščem in trojnim dvigalom, medtem ko je v delu objekta A5 predvideno jedro z enojnim dvigalom. Dostop do poslovnih prostorov objekta je možen z Dunajske ceste ob zunanji strani objekta ali pa iz vmesnega prehoda - pasaže na severni in južni strani objekta, kjer je predviden glavni vhod v kongresni in restavracijski del. Iz štirih vhodnih hallov so predvideni vhodi z Dunajske ceste mimo recepcij na stopniščna in dvigalna jedra.

Nova podzemna garaža je povezana z obstoječo garažo pod objektom A1, A2 v vseh treh kleteh. Uvoz in izvoz v garažo je preko obstoječe rampe iz Kržičeve ulice in hkrati preko predvidenega novega uvoza in izvoza iz Topniške ceste.