domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj - Univerzitetni kampus Novo mesto

Natečaj:
  Javni natečaj za URBANISTIČNO ARHITEKTURNO ZASNOVO VISOKOŠOLSKEGA SREDIŠČA NOVO MESTO (UNIVERZITETNI KAMPUS NOVO MESTO)
Natečajna skupina :  

Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Matjaž Bolčina u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Sabina Colnar u.d.i.a.
Uroš Rustja študent
Rok Jereb u.d.i.a.
Gregor Kosem u.d.i.kr.arh.

Projekti:   natečaj l. 2005, 1. nagrada
Kvadratura:   bruto tlorisna površina - 122750.00 m2
površina zemljišča - 425300.00 m2
Razpisovalec:   Mestna občina Novo mesto v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije

Investicijska vrednost:      

  111.000.000€

Tipološko predstavlja kampus drugačno, neodvisno urbano strukturo.
V našem primeru je to neke vrste urbana struktura z elementi mesta, ujeta v topografske danosti novomeškega zaledja, z navezavo na značilnosti pozidave starega mestnega jedra.
Tako odčitamo kot osnovno karakteristiko starega mestnega jedra praznino Novega trga, ki se zaje v tkivo sredjeveškega naselja.
Prostorsko paralelo, v naši zasnovi Kampusa, predstavlja ploščad-univerzitetni trg, zarezan v sicer organski preplet predvidenih univerzitetnih traktov, ki sledijo konfiguraciji terena z avtohtono vegetacijo.

Univerzitetni trg
Stik vzdolžne poteze univerzitetnega trga z regionalno cesto predstavlja prometna glava z postajališčem za mestni autobus, uvozom v parkirno etažo, prostorom za kratkotrajno parkiranje in postajališčem za taxi.
Prometni terminal je tako nekakšna napoved, prostorski uvod v potezo ploščadi, ki združuje posamezne sklope posameznih fakultetnih oddelkov. Ploščad postane prostor srečevanj, z možnostjo organizacije večjih prireditev na prostem, obenem pa vsled prečne postavitve na siceršnjo konfiguracijo terena deluje kot nekakšen balkon- terasa nad lijakom zelene doline pod njo.
Pod nadstrešnico, ki označuje vhod, vstopimo na ploščad na katero so orientirani dostopi v vse glavne vsebine kampusa kot so; družboslovno pedagoški programi programi, naravoslovno tehnični programi, športna dvorana, rektorat, instituti. Poteza univerzitetnega trga se izteče v kompleks študentskega naselja.
Formalni nagovor celotnega kompleksa predstavlja sistem horizontalnih ploskev, ki se v prečnem prerezu nalagajo v skladu z obstoječo konfiguracijo terena.
Posamezni stavbni volumni so v projektno mrežo ujeti tako, da se izmenjujeta polno in prazno in s tem omogočata čitljivost obstoječe konfiguracije z zelenim plaščem Drgančevja.
Naglašena horizontalnost s predvideno, pretežno transparentno opno zagotavljata »zračnost« oblikovalske zasnove in njeno »zraščenost« z prostorom.
Zasnova univerzitetnega kampusa omogoča faznost izgradnje po posameznih delih in sklopih.