domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj - sedež nove Primorske univerze, Koper

Kraj:          Koper
Projekti:   l.2003, 3. enakovredna nagrada
Avtorji:   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Ernest Milčinovič abs. arh.
Matjaž Bolčina abs. arh.
Martina Tepina u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Maketa:   Boštjan Peršolja štud. arh.
Statika:   Vilko Šuligoj u.d.i.g.
Strojne instalacije:   Andrej Robič u.d.i.s.
Elektro instalacije:   Tomaž Jevšnikar u.d.i.e.

Reprezentančni prostor Titovega trga (Platea Comunnis) je prav gotovo primerno okolje za namestitev sedeža nove Primorske univerze. Kot vemo, sestavljajo sklop univerzitetnih prostorov poleg protokolarnih še prostori predavalnic, kabinetov i.p, zato imamo opraviti z dvojnostjo karakterja in s tem v zvezi tudi z dvojno obravnavo fakultetnega programa.
V prostoru to pomeni delitev na upravne, protokolarne in skupne prostore, ki jih gostita Armerija in Foresterija, ter na vse ostale programe nameščene pod terenom ali v novi vogalni zgradbi ob Garibaldijevi.
Obe amfiteatralni predavalnici z ustreznim hallom sta pod terenom. Tlak nad njima se manifestira kot neke vrste peta fasada, ki napoveduje obsežnost programa - nekakšen poglobljeni breitfus - , ki ga prekriva.
V predelu ob Garibaldijevi se tlak dvigne in predstavlja podstavek za volumen, ki lebdi nad parterjem in pomeni posodo, plašč, ki obdaja vsebino – predavalnico in kabinete. Novi lebdeči volumen povzema tlorisne gabarite obstoječe vogalne zgradbe, sicer pa se navezuje na obstoječo renovirano zgradbo vzdolž Giardinetta.
Višinski gabarit volumna nove zgradbe se ujema z vencem že omenjene obnovljene zgradbe. Trakt kabinetov na terasi sicer sega preko omenjenega venca, vendar je od le-tega odmaknjen, v celoti pa ne presega gabaritov Armerije in Foresterije.
Posegi znotraj Armerije in Foresterije sledijo parametrom spomeniško-varstvenih smernic.
Novi vogalni objekt povzema gabarite obstoječega, medtem ko z obravnavo praznih prostorov sledimo obstoječi strukturi praznega in polnega.
Vezni trakt, ki povezuje Armerijo in Foresterijo z novim vogalnim objektom, je tako zreduciran na komunikacijsko pot, ki obroblja in definira dvoriščni prostor za Armerijo in Foresterijo ob Garibaldijevi. Dodane komunikacije v svoji formalni obdelavi hote odstopajo od ustaljene obravnave grajenega ter pomenijo bolj aspekt tehnološkega elementa, ki distribuira slušatelje po posameznih programskih sklopih.
Dvigalo v vogalu med Armerijo in Foresterijo pomeni poleg povezovanja etaž še direkten dostop predavateljev do najnižje točke amfiteatralne predavalnice.
1. nadstropje Armerije je s klančinama povezano s prvo in drugo etažo vogalnega objekta, kjer se nahajajo manjše predavalnice.