domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj - Srednja živilska šola, Ljubljana

Natečaj
  Poklicna živilska šola, Ljubljana
Natečajna skupina   Vojteh Ravnikar ud.i.a.
Tanja Košuta u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Sabina Colnar u.d.i.a.
Matevž Čelik u.d.i.a.
Projekti:    natečaj - l. 2002, enakovredni odkup
Kvadratura:   neto tlorisna površina - 5600.00 m2
bruto tlorisna površina - 7631.50 m2
površina zemljišča - 12000.00 m2
Razpisovalec:   Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Investicijska vrednost:   5.000.000 €

Slovito območje »špice« je končno dobilo ustrezen pendant na doslej zapostavljenem bregu Ljubljanice, oziroma Gruberjevega kanala, priložnost torej za dobro arhitekturo, ki bi hkrati vzpostavila kontakt zelene površine Botaničnega vrta z rečnim nabrežjem.
Specifični gabarit parcele ter njena lega ob rečni strugi sta narekovala prostorsko zasnovo nove šolske zgradbe s težiščem ob Ižanski cesti ter vzdolžno zasnovo v smeri proti Ljubljanici.
Atraktivnost lokacije povečuje sorazmerna bližina mestnega centra, dosežena s predvideno postavitvijo mosta za pešce prek Gruberjevega kanala.
Načrtovani šolski trg se tako vzpostavi kot ploščad pred glavnim šolskim vhodom, kjer se srečata pešpot čez Gruberjev kanal ter dostop (postajališče mestnega prometa) z Ižanske ceste.

Arhitekturno kompozicijo šolske zgradbe sestavlja centralno telo, ki se izhajajoč iz volumna telovadnice, spušča vzdolž parcelne meje. Centralni volumen, ki uokvirja fluidni prostor večnamenskega prostora, oklepata trakta učilnic.
Trakt ob vodi z odklonom iz siceršnje smeri celotne zasnove vzpostavi prostorski razmak, geometrično toleranco – centralni vhod v šolsko poslopje.
Prostor pod streho centralnega volumna je namenjen telovadnici ter prostorom, ki sodijo k programu telovadnice, kot so garderobe, spravilo orodja i.p. Od tod dalje si sledijo jedilnica, ki jo je moč z predelno stekleno steno oddeliti ali povezati z večnamenskim prostorom, velika predavalnica ter učna prodajalna, ki izrabljata klinasti prostor ob izteku večnamenskega prostora v območje rečnega nabrežja. Naša zasnova dopušča možnost uporabe učne prodajalne tudi kot šolski bife z možnostjo strežbe na nadkrito teraso proti vodi.
V prvem nadstropju osrednjega dela je nad veliko predavalnico umeščena multimedijska učilnica obdana z zastekljenim obodom, kar zagotavlja transparentnost celotne osrednje poteze.
Prostori za praktični pouk slaščičarstva in pekarstva so nameščeni v pritličju trakta, ki je vezan na gospodarski dovoz, učilnice pa so od večnamenskega prostora ločene z stekleno steno.
Prostori uprave so v prvem nadstropju trakta ob vodi z posebnim dostopom takoj ob glavnem šolskem vhodu.