domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Krajinsko – vabljeni urbanistični natečaj za dozidavo hotela Soča v Rogaški Slatini

Leto projekta:          l. 2002
Avtorji:   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Tanja Košuta u.d.i.a.,
Robert Potokar u.d.i.a.
Vizualizacija:   Matej Živič štud. arh
Maketa:   Janez Brežnik štud. arh.
Boštjan Voda štud. arh.

Zdravilišče Rogaška Slatina kljub obsežnim investicijam v povojnem času še vedno ohranja razpoznavno ortogonalno geometrijo zdraviliške poteze začrtane v sicer razgibano krajino.

Edina hotelska zgradba, ki se vsaj na prvi pogled ne pokorava zakonitosti osno zasnovanega zdraviliškega kompleksa z robno pozidavo, je hotel Soča. Hotel Soča s svojo izmaknjenostjo in siceršnjo geometrijo zdraviliškega kompleksa vzpostavlja sicer umaknjen dialog s krajino. Zasnova hotela Soča sledi tipologiji renesančne vile, ki sicer obdana z zelenjem dominira v prostoru. Dialog z zdraviliškim domom bodisi prav vsled prostorske distance, kjer ji sicer manjše merilo nadomešča kultivirana brežina – nekakšen »largo« zdraviliškega parka.
V tako domišljeno in uravnoteženo prostorsko kompozicijo želi investitor umestiti novo hotelsko stavbo s približno 120 sobami. In če vemo, da je v obstoječem hotelu Soča le 30 sob in da hotel de luxe kategorije s skupno 150 sobami potrebuje še obilo dodatnega hotelskega programa se nujno soočimo s problemom umestitve velikega stavbnega organizma v prostor, za katerega se zdi, da kaj takega ne prenese.