domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj Poslovno stanovanjski objekt v Novi Gorici

Avtorja arhitekture:   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Matjaž Bolčina u.d.i.a.
Natečajna skupina:  

Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Matjaž Bolčina u.d.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.
Gianfranco Orsenigo u.d.i.a.

Leto projekta    2005

Koncept novega kompleksa ob Erjavčevi temelji na kombinaciji, Novi Gorici lastnega duha Moderne ter logiki razpoložljive parcele. Nova Gorica je v ortogonalni geometriji zasnovano mesto. Red tako zamišljenega mesta » zmoti« le Erjavčeva ulica, katere poševnost je vredno spoštovati. Tako je smiselno ohranjati koncept Erjavčeve kot ulice, ki pelje skozi prostor, za razliko od ulice z robno zazidavo /Delpinova/.
Parter kvadratnega tlorisa je tako » maskiran » z višje ležečima traktoma, ki ju odreže Erjavčeva cesta, sicer pa sledita geometriji Delpinove.
Tako naravnana linearnost stavbnih mas omogoča prostorske zajede v stavbno telo novega centra.
Višinski gabarit kompleksa, od Delpinove kjer sledi obstoječi robni zazidavi, se spušča proti ploščadi ob spomeniku Edvardu Rusjanu. S teraso vinoteke ob spomeniku novonačrtovani kompleks vzpostavlja kontakt z obstoječim trgovskim centrom.
Navezava na obstoječo organiziranost mestnega parterja je dosežena tudi z dvoetažno trgovsko pasažo, ki Delpinovo povezuje z ploščadjo ob spomeniku E.Rusjanu.
V pritličju oba trakta povezuje transparentna, proti Erjavčevi in proti pasaži zastekljena trgovina, medtem ko je parter obeh traktov namenjen, banki, zavarovalnici, okrepčevalnici ter salonu. Trakt proti obstoječemu parkirišču je predviden za prostore, banke II, ZPIZ-a ter DURS-a
Medtem, ko je pritlična etaža breitfusa namenjena prostorom za komunikacijo z strankami, je prva etaža namenjena internemu poslovanju.
Zgornji dve etaži v terasastem delu proti Kidričevi sta namenjeni nadstandardnim stanovanjem z teraso ter razgledom proti Kekcu...
Ob t. i. »nogi« pod traktom ob Delpinovi je vhod-izhod iz garaže z drobnim programom, trafika,ključi,loto i.p.