domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj potniška postaja v Ljubljani

Natečaj:   Interni vabljeni natečaj Potniška postaja v Ljubljani
Avtorji arhitekture:  

Ravnikar Potokar arhitekturni biro in
Jereb in Budja arhitekti
Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Rok Jereb u.d.i.a.
Blaž Budja u.d.i.a.
Tadeja Božičnik u.d.i.a.
Andraž Seifert u.d.i.a.
Ana Križaj abs. arh.

Sodelavci:  

Andrej Blatnik štud. arh.
Gašper Topličan štud. arh.
Samo Kralj štud. arh.

Statična zasnova:    Marko Pavlinjek u.d.i.g. 
Prometna ureditev:    Uršula Longar u.d.i.g.
Projekti:   natečaj l. 2008, 1. nagrada
Kvadratura:   bruto tlorisna površina - cca 40.000 m2
Razpisovalec:   Emonika d.o.o.

Ob historični zgradbi železniške postaje, ki predstavlja tipološki del nagovora, potniškega terminala, je umeščen sodoben potniški terminal. Novo predvideni terminal pomeni poleg dostopa na postajne perone tudi povezavo, neke vrste most med centralnim mestnim prostorom in prostorom Bežigrada. Iz smeri Masarykove formira nova ploščad ob obstoječi postajni zgradbi nekakšna velika »urbana usta«, ki požirajo potnike v vseh.

Nova ploščad pa ne predstavlja zgolj nadkritje terminala, ampak je hkrati tudi dvignjeni park – zelena površina iz katere se odpira razgled na Kamniške Alpe. Del urbane opreme v parku nad postajno ploščadjo predstavljajo steklene prizme, ki zagotavljajo dnevno svetlobo v spodnje prostore namenjene potnikom. Tako obravnavana ploščad predstavlja dvignjeni parter mesta, kjer tudi streha stare postaje deluje kot paviljon na novi ploščadi - parku.

Novi objekt potniškega terminala je zasnovan v treh nivojih: pritličju, nadstropju in strehi, kar odgovarja osnovnemu namenu terminala.
- Pritličje pomeni vstop v terminal iz novonastalih trgov na južni in severni strani.
- Nadstropje je glava terminala, iz katerega se vrši tok uporabnikov do peronov, avtobusne postaje, trgovsko nakupovalnega centra Emonika. Hkrati pa pomeni nadstropje tudi neposredno povezavo med centom in severnim delom mesta.
- Izkoriščena streha za mestni park pa pomeni tisto nadgradnjo programa, ki da uporabniku možnost sprostitve v samem središču dogajanja.
Potniški terminal je povezan s staro železniško postajo preko stopnišč na južni strani, predlagamo pa, da se v obstoječi postaji uredi dodatno vertikalno komunikacijsko jedro, ki omogoča potnikom direkten dostop v nadstropje potniškega terminala.

Namembnost in opis prostorov

Pritličje
V pritličju je predviden glavni dostop v potniški terminal iz smeri mesta, kot iz Bežigrada. Oba vstopna trga sta določena z visoko dimenzioniranim stopniščem, ki omogoča zadosten pretok množice ljudi. Ljudje tako ne vstopajo samo na postajne perone, marveč tudi v sosednji trgovsko nakupovalni center Emonika kot tudi simbolično v mesto ali Bežigrad.
Mestni – južni trg je v celoti (stopnišče in tlakovana ploščad) prekrit s strešno konstrukcijo, ki definira trg tudi po njegovem vertikalnem volumnu. Sam venec novonastale strehe pa se višinsko in linijsko ujame z vencem obstoječe železniške postaje. Za razliko od južnega trga je severni trg nepokrit zaradi simbolično manjšega pomena vstopanja v terminal iz smeri Bežigrada. Tako se iz nadstropnega volumna terminala na severno stran izteče zgolj odprto široko stopnišče.
Na obeh trgih - dostopih je predvidena prometna zanka z dostopom za motorna vozila. Zanka je speljana pod stopniščem in tudi samo stopnišče je v tem primeru prelomljeno, da omogoča dostop pešcev iz taksijev. Spodnji zaprti del pod stopniščem je namenjen trgovskemu in servisnemu programu.

Nadstropje
Pretežni del programa se zgodi v nadstropju: vhodni hal s potniškim terminalom, dostopi na perone... Potniški terminal obsega prodajo vozovnic domačega in mednarodnega železniškega in avtobusnega prometa, delovna mesta, garderobe, sanitarije, pisarniške prostore, ločene čakalnice, prostor za garderobne omarice... Program je organiziran ob severni in južni fasadi. V sklopu opreme potniškega terminala so predvidene klopi za sedenje, informacijske točke, informacijski panoji z obvestili, informacij, kartomati, bankomati...
Poleg programa potniškega terminala so predvideni prostori s trgovskim in gostinskim programom, kjer je večina le tega orientirana v vzhodni del s pogledom na perone, vlake... Gostinski program je zasnovan po paviljonskem principu, različna ponudba v različnih objektih – neke vrste food court. Kjer lahko na enem mestu preizkusimo dobrote mednarodne kuhinje. Dostopi na perone so predvideni preko tekočih stopnic.

Streha
Dostop na streho objekta je preko povezovalnih klančin s tekočim trakom, dvigal in stopnišč. Na sami strehi pa se uredi mestni park s kulturnim programom: AV prostor, knjižnica, internet ter oddelek moderne galerije z formo vivo modernih skulptur. Sam program je umeščen v steklene kubuse, ki ponekod postanejo svetlobniki za osvetljevanje potniškega terminala na spodnjem nivoju.