domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj nova sodna stavba

Natečaj:
  Javni natečaj za Novo sodno stavbo v Ljubljani

Natečajna skupina :

   

 

Matjaž Bolčina u.d.i.a.
Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Uroš Rustja abs. arh.
Robert Potokar u.d.i.a.

Sodelavci:   Matej Delak štud. arh.
Žiga Ravnikar štud. arh.
Tadeja Božičnik abs. arh.
Statika:   Marko Pavlinjek u.d.i.g. 
Strojne instalacije:   Andrej Robič u.d.i.s. 
Elektro instalacije:   Tomaž Jevšnikar u.d.i.e. 
Projekti:   natečaj l. 2007, 1. nagrada (znižana)
Kvadratura:   neto tlorisna površina - 30.627,73 m2
Razpisovalec:   Ministrstvo za pravosodje, Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije

Investicijska vrednost:      

  60.000.000 €

Nova sodna palača bo ena največjih stavb v Ljubljani. Ustrezno načrtovan profil in karakter bodoče Masarykove je torej nujen prostorski predvidene palače. Sicer vsled specifičnosti lokacije skromno odmerjeno javno površino v mogočem nadomesti velemestno načrtovan bulevard.

Masarykova iz do sedaj obrobne mestne arterije preraste v eno novih mestnih dominant. Sodna palača pa se ob PCL-ju navezuje na suvereni nagovor Plečnikove zavarovalnice. Monolitnost oziroma monotonost, ki bi se lahko ustvarila s prisotnostjo tako velikega stavbnega telesa, razbijejo že z razpisom določeni stavbni volumni. Nek red oziroma ritem uličnega niza dosežemo z navezavo členjenosti nove sodne palače na siceršnjo strukturiranost novo pozidanega predela nasproti predvidene sodne palače. Tako členjen volumen nove stavbe pa vendarle veže v enovit urban sklop parterni del zgradbe, ki med posameznimi trakti dosega gabarite od P+3 do P+7.

Nov objekt sodne palače upošteva pogoje zazidalnega načrta v višinskem in horizontalnem gabaritu. Zasnovan je iz večetažnega »podstavka« na katerem se preoblikujejo volumni določeni v zazidalnem načrtu. Nova členitev sledi obstoječemu ritmu objektov ob Masarykovi cesti in ga zaključuje v vrhnjih volumnih na horizontalnem delu ob ulici. Objekt tako sestavlja močan horizontalen volumen, ki se dviga med dodanimi volumni, ki postanejo kombinacija obstoječih prostorskih danosti in določil zazidalnega načrta Urbanistično-arhitekturni zasnovi sledi funkcionalna umestitev programa. Program je členjen po vertikalnem in horizontalnem gabaritu in sledi ločitvi javnega in internega dela.