domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj kitajski zid

Kraj:          Šiška, Ljubljana
Objekt:   Stanovanjska soseska Kitajski zid
Leto projekta:   vabljeni natečaj l.2004
Projektanti arhitekture:   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Tanja Košuta u.d.i.a.
Rok Jereb u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Sabina Colnar u.d.i.a.

Soseska Kitajski zid je umeščena v takorekoč prazen prostor obdan s prometnicami; cesta Ljubljanskih brigad, Gorenjska železnica, nova povezovalna cesta s Celovško in nova povezovalna cesta z obvozno cesto.
Do sedaj zapostavljen prostor naj bi v bližnji prihodnosti prevrednotili v programsko bogat predel ob Gorenjski vpadnici. Obravnavana soseska je tako začetna faza k širšemu pristopu izgradnje celotnega kompleksa Avtomontaže.
Vzlic zaenkrat še nedoločene okoliške pozidave in spričo tega ne ravno privlačnega okolja, predlagamo introvertiran stavbni organizem s strožje oblikovanimi zunanjimi obodnimi fasadami in z zelenjem obraslimi terasami v notranjosti. Tako so bivalni prostori pretežno orientirani v zeleni atrij soseske.
Svobodnejše oblikovanje in doživljanje notranjščine naselja doprinaša organsko zasnovana oprema, ki obdaja program pritličja, vhodi, kolesarnice, vrata itd.
Kletna etaža s parkirnimi površinami je zasnovana tako, da je v sredini naselja možno posaditi večja drevesa, ki s svojimi krošnjami predstavljajo zeleno jedro soseske.