domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj kapitelj

Avtorji:                        Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Tanja Košuta u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Blaž Budja u.d.i.a.
Maja Slapernik u.d.i.a.
Matevž Čelik u.d.i.a.
Projekti:   natečaj l.2001, enakovredna 3. nagrada
Statika:   Angelo Žigon u.d.i.g.
Promet:   Gašper Blejec u.d.i.g.
Maketa:   Janez Brežnik, štud. arh.

Območje med Poljansko cesto in Poljanskim nasipom obvladujeta geometriji »Rdeče hiše« in pravne fakultete. Novo načrtovana stavba se navezuje na geometrijo pravne fakultete in dalje Kapitlja I. Točka stičišča obeh geometrij je prelom fasadne linije vzdolž Poljanskega nasipa, ki nastane med traktom Rdeče hiše in trgovskim traktom Kapitlja II.

Arhitekturno kompozicijo sestavljata: baza-dvoetažni trgovski dejavnosti namenjen »podstavek«, na katerem leži volumen stanovanjskega trakta.
Trgovski program vzpostavlja živost Barvarske steze, ki z navezavo na Kapiteljsko in Poljansko, lahko postane pomemben dejavnik obogatitve mestnega parterja pri obravnavi širitve dojemanja mestnega središča.
Razširitev Poljanskega nasipa, ki nastane vsled tolerance med že omenjenima geometrijama pomeni prostorsko sekvenco v nizu treh razširitev Poljanskega nasipa: vhod v Rdečo hišo, novi vhodni trg v kompleks Kapitelj ter vstopna ploščad pred pravno fakulteto.
Dvoetažnemu trgovskemu traktu sta ob stiku z Rdečo hišo, do višine venca, dodani še dve stanovanjski etaži.
Trgovski program obvladuje nakupovalna galerija v dveh etažah, ki ju
povezujejo tekoče stopnice ter dvigalo iz parkirnih etaž v obe trgovski etaži.
Vhod v trgovsko galerijo je pod loggio-previsom, ki ga ustvarja na bazo naloženi volumen stanovanjskega trakta, vzporedno z obstoječim traktom Kapitlja I, vzdolž Barvarske steze.
Prizmo stanovanjskega volumna s petimi etažami obdaja plašč, ki združuje program mansarde z balkonskimi nišami posameznih etaž vzdolž Barvarske steze. Tako nastale »škrge« premoščajo utesnjenost prostora med novo in obstoječo zgradbo Kapitlja ter vizualno veže in usmerja bivalni prostor v območje Ljubljanice. Stanovanja na nasprotni strani Barvarske steze so orientirana
v prostoren, ozelenjen atrij med Rdečo hišo in Kapitljem II.
Tri vertikalna jedra namenjena stanovalcem so ob vzhodni fasadi ter dostopna iz pasaže ob atriju.

V prvih treh etažah je 50 manjših stanovanj z kvadraturo med 50 in 60 m2, medtem, ko je v zgornjih dveh etažah 20 stanovanj s kvadraturo
med 60 in 120 m2 ter 6 mansardnih stanovanj.