domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj drama

Arhitektura:          Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Tanja Košuta u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Blaž Budja u.d.i.a.
Matevž Čelik u.d.i.a.
Maja Slapernik u.d.i.a.
Janez Brežnik, štud. arh.
Scenska tehnologija:  

Andrej Stražišar u.d.i.a.
GRADIOR GROUP a.s., Brno, Češka republika

Projekti:   natečaj l. 2001, odkup
Statika:   Marko Pavlinjek u.d.i.g.
Strojne instalacije:   Jože Žibret u.d.i.s.
Janko Gregori u.d.i.s
Elektro instalacije:   Miran Špeh u.d.i.e.

Bolezen, ki je zajela gledališča prejšnjih obdobij in, ki jo v mnogih evropskih mestih zdravijo s prezidavami in dozidavami obstoječih gledaliških hiš, so v ljubljanski Drami pričeli radikalno odpravljati v šestdesetih letih z novim traktom vzdolž Gradišča.
Kljub izvedenim posegom, ki so si sledili v preteklih desetletjih, je ljubljanska Drama še vedno v dramatičnem položaju. Primanjkuje ustreznejši odrski prostor s sodobnejšo odrsko tehniko, ustreznejša mala dvorana, prostornejši loby i.t.d.. Vsled skopo odmerjene parcele ter vsled prečnega trakta, ki je v večji meri že izrabil prostorske danosti lokacije, preostane ob prestrukturiranju obstoječega stavbnega fonda še poglobitev ter izraba tako pridobljenih površin za dodatne programske sklope gledališkega kompleksa.
Členitev, oziroma organizacija novo načrtovanih programov sledi osnovni Grafovi geometrijski logiki. Trije nizi stopnišč, ki so prvotno obvladovali stavbno telo, ostanejo tudi v bodoče glavne prostorske odrednice pri definiranju novih stavbnih členov. Tako se prečni odrski trakt navezuje na linijo srednjega stopnišča, z natečajem predvideni podzemni posegi pa se umestijo med prvo in drugo (srednje) stopnišče.