domov 
kontakti
podjetje
ekipa
obvestila

Natečaj akademije

Natečaj   Javni, anonimni, enostopenjski, mednarodni, anketni in projektni natečaj za ANKETNO URBANISTIČNO REŠITEV ŠOLSKEGA OBMOČJA MED POLJANSKO IN ROŠKO CESTO TER STRUPIJEVIM NABREŽJEM TER IDEJNO ARHITEKTURNO REŠITEV OBJEKTOV - ALU (Akademije za likovno umentost), AG (Akademije za glasbo) in AGRFT (Akademije za gledališče, radio, film in televizijo.)
Natečajna skupina – 1. krog   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Martina Tepina u.d.i.a.
Tanja Košuta u.d.i.a.
Petra Slukan u.d.i.a.
Andrej Strehovec študent
Ernest Milčinovič u.d.i.a.
Maja Slapernik u.d.i.a.
Rok Jereb u.d.i.a.
Blaž Budja u.d.i.a.
Natečajna skupina – 2. krog   Vojteh Ravnikar u.d.i.a.
Robert Potokar u.d.i.a.
Martina Tepina u.d.i.a.
Rok Jereb u.d.i.a.
Janez Brežnik u.d.i.a.
Andrej Strehovec študent
Luka Klemenc študent
Projekti   natečaj l. 2004/06
(1. krog - enakovredna 3. nagrada; 2. krog -1. nagrada)
Zasnova odrov in odrske tehnologije   Andrej Stražišar u.d.i.a.
Statika   Marko Pavlinjek u.d.i.g.
Strojne instalacije   Andrej Robič u.d.i.s.
Miran Poljšak u.d.i.s.
Elektro instalacije   Tomaž Jevšnikar u.d.i.e.
Kvadratura   neto tlorisna površina 22530.00 m2
bruto tlorisna površina 27937.00 m2
površina zemljišča 66255.00 m2
Razpisovalec   Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije ter strokovnimi društvi
Investicijska vrednost   36.742.650€

Postavitev akademij v prostor pogojujejo: vzdolžna os, Ljubljanica – Gruberjev kanal - Golovec, Strupijevo nabrežje ter obstoječi trakti bivše vojašnice.
Kompozicijo arhitekturne zasnove sestavljajo: vzdolžni »stekleni« podstavek - baza na kateri sloni jekleno ogrodje posameznih akademijskih traktov.
Vsled umestitve avditorijev v prostor parka je omogočeno razvitje akademijskih traktov v dolžino in s tem znižanje višinskega gabarita. Zeleni trg ob Roški ulice oklepata tako dve fasadi, fasada akademijskih traktov z vstopi v posamezne Akademije ter trakt avditorijev z vstopom v skupno avlo.
V prostoru Roške je trakt avditorijev prisoten s "špico" - zaključkom stavbnega volumna v katerem sta galerija ter knjižnica, ki postaneta tako vsebinski vezni člen med programom Roške ulice in med internim programom Akademij.
Volumni avditorijev sledijo geometriji akademijskega trakta, medtem ko jih steklena opna vhodne avle izreže iz odprtega javnega prostora, ki jih obdaja.
Vsled umestitve uvozno izvozne rampe v podaljšku Kapusove ulice, je omogočeno celoten trg nameniti zgolj peščevi površini in intervenciji.

Na »podstavku«, ki iz dvoetažnega ob trgu, preide v tri etaže ob novem stanovanjskem naselju, (kiparski ateljeji, razne delavnice ter programi z zahtevo po neposredni navezavi na mobilni transport) ležijo trakti posameznih akademij. Kiparske delavnice so zasnovane tako, da jih je moč uporabiti kot enoten prostor, ki lahko deluje kot galerija, lahko pa se ga s pregradnimi, mobilnimi stenami predeli v poljubno število posameznih delovišč. Dispozicijo posameznih traktov, pravokotno na siceršnjo smer baze, pogojuje zahteva po severni orientaciji ateljejev.
Trakti posameznih akademij med seboj oklepajo, bodisi odkrite, bodisi pokrite atrije (zastekljene strehe, ki osvetljujejo kiparske delavnice in predel knjižnic). Zamik posameznih traktov od sicer ortogonalne zasnove steklene baze odpira vmesne prostore, izmenično v prostor trga - parka ali v prostor vzdolž novega naselja.
Novo načrtovani trg ob Roški, katerega sestavni del je obstoječi park, predstavlja osrednji prostor celotnega urbanega sistema.

Programsko zagotavljajo trgu dominantno vlogo in ustrezno komunikacijsko pretočnost vstopi v posamezne programske sklope, ki ga obdajajo kot so, vhodi v akademije, prehod do nabrežja oziroma vstopi v dvorane ter vhod v galerijo in knjižnico.
Ob izteku ploščadi se z "balkona" med vzdolžnim traktom akademij (glasbena) in traktom AGRFT odpre pogled na nižje ležeči vodni trg - razširitev Gruberjevega kanala. Z uvedbo nove geometrije se tako ob srečanju z Strupijevim nabrežjem razvije nov »vodni trg«. Skozi vrata -prehod med traktom akademij in avditoriji iz polzaprtega urbanega prostora, vstopimo v odprt prostor, ki se odpira proti rekreacijskim površinam in dalje proti Golovcu. Z denivelacijo omenjenega platoja se izognemo motečemu stiku s predvideno cesto ob kanalu, hkrati pa ustvarimo intimnejši prostor ob vodnem zrcalu, nastalem z razširitvijo profila Gruberjevega prekopa.

Predvideni srednješolski center se navezuje na geometrijo obstoječe šole ob Roški ulici. Vsled pomanjkanja razpoložljivega prostora predstavlja predlagano kompozicijo vkopana telovadnica z traktom učilnic, ki segajo v poglobljeni prostor ob Strupijevem nabrežju.